Portjee

Portjee on esmaseks kontaktiks hotelli tulevale külastajale. Ta tegeleb külastajate sõbraliku ja südamliku tervitamise ning vastuvõtmisega. Samuti abistab külalisi pagasiga ning vajadusel jagab külalistele asjakohast informatsiooni neid huvitavatel teemadel. Muuhulgas tegeleb ta ka taksode tellimisega ning vajadusel lahkub hotellist, et täita kliendi soove – olgu selleks siis käik postkontorisse, keemilisse puhastusse või panka.