Swissotel logo koduleht

Laotöötaja

Meie usume, et maailm on parem paik kui hoiame kokku. Seepärast pöörame me tähelepanu sellele, mis meid liidab ja mitte sellele, mis meid üksteisest lahutab. Kogu meid ümbritseva maailma hoidmine on meile oluline – me väärtustame mitmekesisust ja suhtume austusega kõikidesse kultuuridesse. Tõeline side tekib inimeste vahel südamete kaudu. Südamest südamesse ühenduste loomine ongi meie eesmärk.  

Swissotel

Põhilised Tööülesanded:

Hotelli saabuva kauba vastuvõtt, kontroll, ladustamine ja väljastamine osakondadesse;

Kauba paigutamine ning heakorra tagamine ladudes;

Arvete sisestamine laoprogrammi;

Osalemine laoinventuurides;

Hügieeninõuete ja ettevõttes kehtivate standardite järgimine.

Oled Meie Inimene, Kui:

Oled füüsiliselt vastupidav;

Oskad arvutiga töötada;

Oled hea stressitaluvusega ja sõbralik suhtleja;

Räägid väga hästi eesti keelt ja saad aru inglise keelest;

Sa hindad meeskonnatööd;

Kogemus laotöös tuleb kasuks.

Meiega saad:

Olla osa suurepärasest toetavast meeskonnast ja kasutada omatöötaja soodustusi;

Täiendada ennast Academy Accor õppeprogrammide kaudu ning areneda ülemaailmses hotelliketis;

Staažist tulenevat lisapuhkust;

Tasuta jõusaali kasutada igapäevaselt ajavahemikus 07:00-16:30;

ALL Heartist kaardi, mis annab kõigis meie Accori hotellides mitmeid eeliseid;

Ühe aasta tööstaaži täitumisel kasutada tööandja täiendavat tervisekindlustust. 

etET